Hangi belgeler için noter onayı alınması gerekmektedir?

"Lort Dil ve Çeviri Hizmetleri"

Hangi belgeler için noter onayı alınması gerekmektedir?

Bu konuda çok net bir bilgi bulunmamakla birlikte genel olarak noter onayı talep edilen belgeler şunlardır: nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, banka hesap dökümleri, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, SGK dökümleri, vekaletname, muvaffakatname, vergi levhası, diploma, transkript, tapu senedi, maaş bordrosu, vb. söz konusu belgeler için talep edildiğinde yeminli tercüman onayı da sağlanabilmektedir.